!
!
Privacy

Lees de onderhavige privacyverklaring (‘’Privacyverklaring’’) voor het gebruik van deze website aandachtig door. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier GROOTHANDEL DISWORLD (‘’Groothandel Disworld’’) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Raadpleeg deze website regelmatig, de inhoud van deze website en de Privacyverklaring worden regelmatig aangepast.

Website
Deze website, www.disworld.nl (hierna: ‘’Website’’), is eigendom van Groothandel Disworld, gevestigd aan de Dommersweg 45 te Nieuw Amsterdam in Nederland. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze Website. Groothandel Disworld respecteert de privacy van een ieder die deze Website bezoekt (hierna: ‘’Gebruiker’’) en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke informatie verzamelt Groothandel Disworld?
Voor de toegang tot deze Website hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt. De Gebruiker dient voor bepaalde delen van deze website, zoals de bestelomgeving, wel persoonsgegevens te verstrekken. Groothandel Disworld gebruikt de persoonlijke gegevens als volgt:

Iedere Gebruiker die een bestelling wil plaatsen dient zich te registreren op deze Website, dit kan door het invullen van dit registratieformulier. De gegevens die Groothandel Disworld van een Gebruiker nodig heeft om een bestelling te kunnen uitvoeren zijn; de naam van het bedrijf, het kamer van koophandelnummer, het e-mailadres, het afleveradres en de betaalgegevens.

  • Groothandel Disworld bewaart de persoonlijke gegevens die aan haar zijn verstrekt door het invullen van bovengenoemd registratieformulier en gegevens met betrekking tot een bestelling en het gebruik van deze Website in een account. Door het verzamelen van deze gegevens kan Groothandel Disworld het online bestelproces vlotter laten verlopen voor de Gebruiker, reeds verzamelde gegevens blijven beschikbaar in het account waardoor niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw gegevens hoeven te worden ingevuld.
  • Groothandel Disworld gebruikt slechts bij uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker het e-mailadres van de Gebruiker zodat deze door middel van een nieuwsbrief kan worden geïnformeerd over de ontwikkeling van deze Website, speciale aanbiedingen en acties. Iedere gebruiker kan zich via zijn of haar persoonlijke account afmelden voor deze nieuwsbrief of zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@disworld.nl

Groothandel Disworld verzamelt en verwerkt naast persoonsgegevens ook gegevens over het gebruik en feedback op deze Website, dit zorgt ervoor dat Groothandel Disworld deze Website verder kan ontwikkelen en verbeteren.

Vertrouwelijke omgang met persoonlijke gegevens

De werknemers van Groothandel Disworld en de door Groothandel Disworld ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan werknemers van Groothandel Disworld en/of derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling.

Recht op inzage, verwijdering of correctie

Iedere Gebruiker heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Iedere Gebruiker kan wijzigingen met betrekking tot zijn account doorgegeven door een e-mail te sturen naar info@disworld.nl.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker van deze Website.